Komuna e Çairit shpallë punëtorët më të mirë të muajit Dhjetor të vitit 2017.

“Për angazhimin dhe kontributin e dhënë në realizimin me sukses të planit aksional për pastrimin e territorit të komunës, shpallim punëtorët më të mirë të muajit Dhjetor të vitit 2017:
Skender Alimi dhe Niko Dulevski – inspektorë për punë komunale në Komunën e Çairit”, thonë nga Komuna e Çairit.