Shumë njerëz që hasin në probleme emocionale, duhet të kthehen pas dhe të shohin si ka qenë fëmijëria e tyre.

Por çfarë ndodh kur fshihet e kaluara, vetëm për të gjetur, lumturinë relative, dashurinë dhe mjedisin edukues pa asnjë traumë apo neglizhim?

Si mund të shpjegohen telashet emocionale, kur në fakt, duket se nuk ka asnjë?

Sigurisht që thuhet se faktorët gjenetik që shkaktojnë ankthin dhe depresionin. Por sipas një studimi të fundit, thuhet se njerëzit janë më depresiv, nëse kanë pasur probleme në fazat e hershme të jetës –  në fëmijëri.