Kanadaja në fillim të vitit të ardhshëm do të lëshojë viza ekspres të cilat pritet të zgjidhin problemin e këtij shteti sa i përket mungesës së fuqisë punëtore të kualifikuar.

Kjo në të vërtetë paraqet ndryshim të politikës së emigracionit për të cilën Kanadaja ka punuar gjatë 18 muajve të fundit, gjegjësisht sistemi i Expression of Interest zëvendësohet me një vizë të shpejtë e cila paraqet mënyrën më të shpejt që Kanadaja të bëj selektimin e emigrantëve të cilët posedojnë shkathtësi dhe njohuri për ekonominë e vendit.

Sistemi duhet të funksionojë në atë mënyrë që kandidatët para se të vijnë në Kanada të tregojnë interes për punën që duan të punojnë. Pastaj shteti i teston ata me disa pyetje në bazë të të cilave më pas bëhet vlerësimi i profilit të emigrantit dhe të njëjtin ta ofrojë në treg.