Komisioni Europian ka pwrzgjedhur 39 ekspertë në një Grup të Nivelit të Lartë (HLEG) mbi lajmet e rreme dhe dezinformimin në internet.

Ai përbëhet nga përfaqësues të shoqërisë civile, platformave të mediave sociale, organizatave të medias së lajmeve, gazetarëve dhe akademisë.

Grupi kryesohet nga Profesor dr. Madeleine de Cock Buning. Grupi i Nivelit të Lartë do të këshillojë Komisionin Europin për përcaktimin e fenomenit të lajmeve të rreme, përcaktimin e roleve dhe përgjegjësive të palëve të interesit, kapjen e dimensionit ndërkombëtar, marrjen në konsideratë të pozicioneve në fjalë dhe formulimin e rekomandimeve.

1.            Markovski, Veni

2.            Bechmann, Anja

3.            Nielsen, Rasmus

4.            Raag, Ilmar

5.            Jimenez Cruz, Clara

6.            Frau-Meigs, Divina

7.            Pollicino, Oreste

8.            Vaisbrode, Neringa

9.            Rozukalne, Anda

10.          Bargaoanu, Alina

11.          Turk, Ziga

12.          Curran, Noel

13.          Gniffke, Kai

14.          Schwetje, Sonja

15.          Nieri, Gina

16.          Stjarne, Hanna

17.          Polák, Juraj

18.          Whitehead, Sarah

19.          Goyens, Monique

20.          Steenfadt, Olaf

21.          Sundermann, Marc

22.          Von Reppert-Bismarck, Juliane

23.          Mantzarlis, Alexios

24.          Salo, Mikko

25.          Dzsinich, Gergely

26.          Riotta, Gianni

27.          Niklewicz, Konrad

28.          Wardle, Claire

29.          Dimitrov, Dimitar

30.          MacDonald, Raegan

31.          Lundblad, Nicklas

32.          Stephen Turner

33.          Richard Allan

34.          Gutierrez, Ricardo

35.          Leclercq, Christophe

36.          Lemarchand, Grégoire

37.          Rae, Stephen

38.          Fubini, Federico

39.          Van Wijk, Wout