Qindra njerëz që ishin dënuar në dhjetëra vitet e kaluara konsiderojnë se janë viktima të proceseve të montuara policore-politike. Të dënuarit nga rastet e njohura si “Kalldrëm”, “Detonator”, “Baçillo”, “Metastaza” dhe shumë të tjera kërkojnë rigjykim, me qëllim që të fitojnë shansin që ta dëshmojnë të vërtetën dhe pafajësinë e tyre. Ata i janë bashkuar shoqërisë “Thjerra e Gjelbër” (Zelena Lupa), prijatare e idesë për të nxjerrë zgjidhje ligjore me të cilën do të ishin përsëritur nja 30 raste gjyqësore. Kërkojnë drejtësi, e jo mëshirë.

“Përmbajtja e këtij publikimi është një përgjegjësi vetëm e SCOOP Maqedonia dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet se i  pasqyron pikëpamjet e CIVICA Mobilitas, Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) ose organizatave që e zbatojnë”.