Shpendët përdorin mënyra të ndryshme për të mos u dukur.

Shumë prej tyre kanë si mënyrë kamuflimi “shkrirjen” njësh me ambientin, duke u mos u dalluar nga grabitqarët.

Ka edhe disa grabitqarë që gjithashtu kanë ngjyra të njëjta me ambientin.

Kjo video është shpërndarë nga “Eksplore” për një familje kukuvajkash në folenë e tyre. Fillimisht janë parë 12 kukuvajka.

Po tani sa janë? Mjafton të përqendroheni.

Kukuvajkat janë filmuar në Missoula, Montana në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.