Bilall Kasami ish kryetari i Lëvizjes Besa, pas shkarkimit të tij nga këshilli qendror si organi më i lartë partiak,tani i hyp skijave.