Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti nesër do të realizojë takim me studentët me mesatare më të lartë të notave në studimet e shkallës së dytë (master), me ç’rast do ta publikojë vendimin e Senatit të Universitetit të Tetovës për lirimin e tyre nga participimi dhe të njëjtëve do t’ju ndajë Certifikatat.

“Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti do të realizojë takim me studentët me mesatare më të lartë të notave në studimet e shkallës së dytë (master), me ç’rast do ta publikojë vendimin e Senatit të Universitetit të Tetovës për lirimin e tyre nga participimi dhe të njëjtëve do t’ju ndajë Certifikatat.
Data: 11.12.2017 (e hënë)
Koha: 13.00 h
Vendi: Rektorati i Unoversitetit të Tetovës”,
thuhet në kumtesën e UT-së.

Global