Ceremonia e mbylljes së Tribunalit Ndërkombëtar për ish Jugosllavinë, i njohur si Tribunali i Hagës, do të zhvillohet të enjten më 21 dhjetor, ndërsa do të mbyllet zyrtarisht 10 ditë më vonë dhe do të pushojë së ekzistuari.

Ky tribunal u themelua nga Këshilli Sigurimit të Kombeve të Bashkuara më 25 maj 1993 për të ndjekur penalisht autorët e krimeve të luftës në territorin e ish-Jugosllavisë.