Këta fëmijë janë vetëm katër vjeçarë, megjithatë do të sfidohen me kuiz në gjuhë dhe matematikë.

Detyrat mund të konsiderohen të thjeshta për një të rritur, derisa të vijë çështja tek shumëzimi i numrave dy shifrorë.

Në vazhdim do të shihni se si ata ndërtojnë besimin tek njëri tjetri, reagimin e tyre gjatë përgjigjeve dhe gjëra të tjera.

Ndërkohë, sfidojeni dhe veten në shumëzimin e numrave të mëdhenj. Ky katër vjeçar ju mahnitë apo jo?