Një grataçelë mjaft e lartë, një kupolë që mbulon pjesën më të madhe të Manhattan, një hark triumfi në formën e një elefanti, janë disa nga ndërtesat e çuditshme në historinë e arkitekturës, por që nuk u ndërtuan kurrë.

Një libër i ri i quajtur “Phantom Architecture” trregon historinë e mbi 50 strukturave të pandërtuara kurrë, duke përshkruar se si janë projektuar, dhe se kanë qënë frymëzim për shumë arkitekt të tjerë që krijuan disa nga monumentet më të njohura të Britanisë. Shihni fotogalerinë!