Qeveria mbrëmë në seancën e 43-të e miratoi vendimin me të cilin makina “Mercedes” prej rreth 600.000 eurosh që ishte në pronësi të Ministrisë së Punëve të Brendshme, i jepet në shfrytëzim të përhershëm pa kompensim Shërbimit qeveritar për punë të përgjithshme dhe të përbashkëta.

“Me këtë krijohet mundësi që kjo makinë të tjetërsohet dhe mjetet e marra nga kjo të dedikohen për furnizimin e pajisjes spitalore”, kumtoi pres shërbimi qeveritar.