Shpenzimet në ndërtimtari për banesa të reja në tremujorin e tretë nga viti 2017 në krahasim me tremujorin e dytë, janë më të larta për 0,9 për qind, shpenzimet për materiale janë më të ulëta për 0,3 për qind, ndërsa shpenzimet për të punësuarit janë rritur për 3,7 për qind.

Në tremujorin e tretë të vitit 2017, ndërkaq, në krahasim me tremujorin e tretë të vitit të kaluar, shpenzimet në ndërtimtari për banesa janë më të larta për 3,3 për qind, shpenzimet për materiale janë më të larta për 2,1 për qind dhe shpenzimet për të punësuarit janë më të larta për 5,9 për qind.