Rreth tre mijë shtetas shqiptarë janë pensionistë veteranë lufte të UÇK-së, por ka ende të cilët këtë të drejtë ende e kërkojnë.

E drejta e pensionit u është pranuar nga shteti i Kosovës, ndërsa shuma mujore është 170 euro.

Kontributi i tyre në luftë më shumë është ndihmë për luftëtarët sesa pjesëmarrje e drejtpërdrejtë në luftë.

Sidoqoftë, 36.092 veteranë këtë dhjetor kanë marrë pensionin nga shteti i Kosovës, derisa ende nuk dihet numri i saktë i tyre, sepse listat ende nuk janë mbyllur