Muharrem Muharremi Koloneli shqiptar në Armatën e Maqedonisë do të rrëfejë përvojën e tij si udhëheqës I trupave të Maqedonisë gjatë shërbimit të tij në Missionin e NATO-s në vatrat e luftës.  Ai këtë do ta bëjë si mysafyrë në klubin e NATO-s për të rinjtë në Këndin Amerikan në Tetovë sot në ora tre, ku mund të marrin pjesë Të gjithë ata që dëshirojnë të dëgjojnë këtë rrëfim me një sfidë jetësore.

Oficeri i lartë Muhharem Muharremi, aktualisht zëvëndës komandant i Brigadws pwr logjistik nw Armatën e Maqedonisë, ka përfaqësuar Maqedonin në dy misione paqeruajtwse në NATO, njëra si anëtarë i shtabit të Misionit ISAF të NATO-s në Avganistan dhe tjetra si Komandand i trupave të Maqedonisë në Kabul të Afganistanit.

Të pranishmit do të kenë mundësi që të mësojnë nga afër për karrierën ushtarake, për sfidat, rreziqet e paqeruajtësëve dhe NATO-n në përgjithësi.

Global