Problemi i ajrit të ndotur po vazhdon të jetë aktual edhe këtë sezon dimri në Prishtinë.

Posa ka filluar sezoni i dimrit, ajri në Prishtinë ka filluar të ndotet dhe kuotat e ndotjes janë të larta.

Sonte, sipas matësit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë, koeficienti i ndotjes ka arritur në 194.

Ky koeficient cilësohet si i pa shëndetshëm.