Raport për veprimin e policisë gjatë zgjedhjeve lokale në Republikën e Maqedonisë në vitin 2017 do të prezantohet sot në Shkup nga Forumi për hulumtime të politikave të sigurisë “Sekuritas” Manastir.

Hulumtimi është bërë në bazë të analizës së zbatuar sekondare të të dhënave, përmes analizës të tashmë të publikuara dhe raporteve të qasshme publike dhe komunikatave për zgjedhjet lokale nga ana e organeve relevante, institucioneve dhe organizatave, si MPB, KSHZ, OBSE/ODIHR, Asociacioni civil MOST, CIVIL – Qendra për Liri, Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut dhe të tjera.

Janë zbatuar edhe intervista me përfaqësues të organeve, institucioneve dhe organizatave, si dhe parti politike të cilët kanë shprehur gatishmëri të përfshihen në hulumtim, informojnë nga “Sekuritas” Manastir.

Hulumtimi i veprimit të policisë gjatë zgjedhjeve lokale, siç informojnë organizatorët, është i parë i këtij lloji i realizuar nga ana e ekipit hulumtues në organizim të sektorit civil.