Për shkak të ndërhyrjeve ndërtimore prej nesër nga ora 14:00 do të ketë ndryshim të regjimit të trafikut në rrugën magjistrale A2, aksi rrugor Strugë-Vendkalimi kufitar Qafthanë.

Regjimi i trafikut do të zgjasë deri në përfundimin e punëve ndërtimore, kumtoi Qendra Dispeçerike e NP “Rrugët e Maqedonisë”.