Për ta arritur këtë, provoni këto pozicione në seks.

1. Kalorësi i ulët

2. Drita e kuqe, drita e gjelbër

3. Zvarritja e maces4. Këlyshi i lumtur

5. Alarmi i orës tre (në tavolinë)

Këto pozicione të seksit u rekomanduan nga Jill Hamilton, që shkruan në blogun ‘Në shtrat me gratë e martuara’.