Çfarë thotë shkenca moderne për krijimin e maleve? Ku kanë arritur me zbulimet e tyre? Çfarë u ekspozohet njerëzve? Tek cili Libër i Shenjtë ka prekur me ngjashmëri?

Këto pyetje në vazhdimësi kanë mbushur mendjet e njerëzve të cilat i kanë shtyrë më tej në kërkim..dhe rezultatet janë bombarduese.

Në librin e shenjtë islam, Kuranin, tërhiqet vëmendja tek një funksion shumë i rëndësishëm gjeologjik i maleve:

‘Dhe në të (tokë) Ne kemi krijuar bjeshkë të paluhatshme që të mos i lëkundë ata…’ (Sure el-Enbija:31)

Nëse i kushtojmë vëmendje të veçantë vargut, do të shohim se malet janë krijuar për parandalimin e goditjeve në tokë, transmeton humanheyday.com

Ky fakt, i cili ishte i panjohur nga njerëzit, u zbulua në periudhën e zbulimit të Kuranit, ndërsa sot është ekspozuar si rezultat i zbulimeve të gjeologjisë moderne.

Për më shumë, mund ta shikoni videon më poshtë.