Pavle Trajanov është emëruar koordinator nacional për implementimin e Platformës nacionale për uljen e rreziqeve nga fatkeqësitë dhe katastrofat në Republikën e Maqedonisë.

Kjo është zgjedhja e re kuadrovike që e miratoi Qeveria në seancën e sotme