Shfrytëzuesit nga bulevardi “Shën Klimenti i Ohrit”, në shtrirjen nga udhëkryqi me bulevardin “Aradhet Partizane” deri te udhëkryqi me bulevardin “Mitropolit Teodosij Golloganov” në komunën Qendër, të dielën nga ora 9 do të mbeten pa ujë të pijshëm.

Siç informon Qendra rajonale për Menaxhim me Kriza e Qytetit të Shkupit, arsye për ndërprerjen në furnizimin me ujë është sanimi i defektit të tubacioni të ujit me diametër prej 150 milimetra në udhëkryqin midis bulevardeve “Mitropolit Teodosij Golloganov” dhe “Shën Klimenti i Ohrit”.

Shfrytëzuesit do të jenë pa ujë derisa ekipet e NP “Ujësjellësi dhe kanalizimi”-Shkup nuk përfundojnë me sanimin e defektit.