Nikki Haley: “Ne po përpiqemi që të gjitha vendet ta njohin Kosovën në OKB dhe këtë do ta vazhdojmë deri sa ajo ta fitojë njohjen”. Ambasadorja amerikane në OKB i bëri komentet gjatë një aktiviteti në Nju Jork me biznesmenë nga Shqipëria dhe Kosova.