Në kuadër të rritjes së efiçencës dhe prezencës në kohën dhe vendin e duhur të autoriteteve të përballimit dhe emergjencave civile, Ministria e Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë ka ngritur Qendrën e Pritjes dhe të Administrimit të Ndihmave.

Kjo qendër do t’u vijë në ndihmë të gjithë të interesuarave, si: Organizata Ndërkombëtare, Shoqata joqeveritare, grupime vullnetare etj, të cilët duan të japin kontributin e tyre për familjet e dëmtuara nga përmbytjet e ditëve të fundit.

Për shkak të situatës së krijuar Ministria e Mbrotjes ka publikuar pikat e kontaktit për asministrimin dhe menaxhimin e ndihmave për njerzit të dëmtuar nga reshjet e shiut, si dhe numrat e llogarisë në rast të kontributit financiar.

1. Pikat e grumbullimit të ndihmave dhe donacioneve do të jenë:

I. Pika kryesore në Komandën Mbështetëse, me adresë, Vaqarr Tiranë, me pika kontakti:

a. Major Orges Baholli, email: [email protected] cel. +3556738894449

b. Major Merfila Kamberi,email:[email protected] cel. +355675546048

c. Kapiten Ermal Nako, email: [email protected] cel. +355695444763

II. Pika alternative, për grumbullim do të jetë batalioni i Mbështetjes së SHPFA me adresë, Rruga e Dibrës, Garnizoni “Skërnderbej”, me pika kontakti:

d. Kapiten Dilsona Kuro, cel.+355693956188;

e. Kapiten Jonion Shkëlqimi, email: [email protected], cel. +355665976161;

f. Kapiten Vilma Kuro, email: [email protected], cel. +355694783007

2. Shpërndarja dhe transporti i ndihmave do të bëhet nga Batalioni i Transportit të Komandës Mbështetëse, Pezë-Helmës Tiranë. Pika konatkti:

a. N/Kolonel Ylli Prifti, email: [email protected], cel: +355674057461

b. Kapiten Jetmir Cami, email: [email protected] cel. +355675508051

c. Major Bekim Murrja, email: [email protected] cel. +355686791130

3. Për koordimin e këtij procesi, në Qendrën e Bashkuar Operacionale (QBO), do të funksionojë 24 orë, grupi koordinator në sektorin e vendit pritës, me këtë përbërje:

a. Major Përparim Arriku, email: [email protected], cel +355697491102

b. Ermal Dinoshi, email: [email protected] cel. +355695299579

c. Major Erjon Skembi email: erjon.shkembi @aaf.mil.al cel. +355662065555

d. Toger Merzo Lenko, email: [email protected] cel. +355695560314

Numrat e llogarive: “Kontribute vullnetare, emergjenca” ne bankat e nivelit te dyte/

ACOUNT BANKER NUMBER

Banka Credins

IBAN ne ALL (Lek): AL29 2121 1016 0000 0000 0030 0001

IBAN ne EUR: AL72 2121 1016 0000 0000 0030 0003

IBAN ne USD: AL02 2121 1016 0000 0000 0030 0002

Banka Raiffeisen

IBAN ne ALL (Lek): AL38 2021 1013 0000 0000 0015 7945

IBAN ne EUR: AL85 2021 1013 0000 0000 0115 7945

IBAN ne USD: AL35 2021 1013 0000 0000 0215 7945

Banka ProCredit

IBAN ne ALL (Lek): 10-86135000-01

IBAN ne EUR: 10-86135001-02

IBAN ne USD: 10-86135002-03

Banka Kombetare Tregtare

IBAN ne ALL (Lek): AL44 2051 1014 3288 86CL TJCL ALLA

IBAN ne EUR: AL11 2051 1014 3288 86CL TJCF EURA

IBAN ne USD: AL55 2051 1014 3288 86CL TJCF USDA

Tirana Bank

IBAN ne ALL (Lek): AL47 2061 1183 0000 0108 2000 0011

IBAN ne EUR AL20 2061 1183 0000 0108 2000 0012

IBAN ne USD AL74 2061 1183 0000 0108 2000 0010

Intesa SanPaolo

IBAN ne ALL (Lek): AL37 2081 1008 0000 0020 2453 0701

IBAN ne EURO AL10 2081 1008 0000 0020 2453 0702

IBAN ne USD AL80 2081 1008 0000 0020 2453 0703

Union Bank

IBAN ne ALL (Lek): AL50 2141 1209 0111 1009 2516 0413

IBAN ne EURO AL40 2141 1209 0111 1009 2525 0221

IBAN ne USD AL66 2141 1209 0111 1009 2525 0141

Societe Generale Albania

IBAN ne ALL (Lek): AL86 2131 1013 0000 0000 0084 1534

IBAN ne EURO AL32 2131 1013 0000 0000 0084 1536

IBAN ne USD AL05 2131 1013 0000 0000 0084 1537

Banka credit Agricole

IBAN ne ALL (Lek): AL38 2101 1012 0000 0000 0003 8968

IBAN ne EURO AL21 2101 1012 0000 0000 0007 1963

IBAN ne USD AL38 2101 1012 0000 0000 0004 8280

Banka NBG

IBAN ne ALL (Lek): AL43 9011 1013 0022 0997 1000 0018

IBAN ne EURO AL76 9011 1013 0022 0997 1001 6011

IBAN ne USD AL20 9011 1013 0022 0997 1000 1014

Veneto Banka

11 655 EURO/USD /ALL

IBAN AL84 2041 1017 0000 0000 0001 1655

Banka e Bashkuar e Shqiperise (UBA)

IBAN ne ALL (Lek): AL60 2031 1003 2010 1520 1101 0928

IBAN ne EURO AL71 2031 1003 2010 1490 1101 0929

IBAN ne USD AL88 2031 1003 2010 1400 1101 0929