Seksi është ende tabu në vendin tonë, ndaj sa herë bie të flitet rreth tij ka gjithmonë një shmangie nga pjesa më e madhe e njerëzve.

Teksa deri tani mendojmë se në Shqipëri meshkujt janë më të gatshëm dhe kanë më pak komplekse rreth seksit në një studim të realizuar në Britaninë e Madhe kanë dal disa të dhëna tepër interesante.

Rreth 30% e femrave të cilat nuk kanë fëmijë, kanë thënë që partneri i tyre dëshiron të bëjnë më shumë seks se sa zakonisht bëjnë, nga ana tjetër vetëm 17% e meshkujve që nuk kanë fëmijë kanë thënë të njëjtën gjë për partneret e tyre.

Pra siç shihet edhe nga të dhënat e studimit të fundit, meshkujt janë ata që marrin iniciativën ose ndoshta pëlqejnë të kryejnë më tepër marrëdhënie seksuale. Në këtë drejtim femrat janë më përtace.

Dallimi është bërë edhe më i theksuar kur i kanë pyetur femrat të cilat kanë fëmijë.

40% e tyre kanë thënë që partnerët e tyre dëshirojnë më shumë seks, ndërkaq vetëm 10 % e baballarëve e kanë përsëritur të njëjtën gjë.