Gjatë vitit që po lejmë pas në 25 kontrolle policore në lokalet e Pollogut u zbuluan 112 shtetase të huaja dhe 53 shtetase të Maqedonisë.

Aksionet policore kishin për qellim të zbulojnë shtetaset e huaja të cilat jetojnë të pa paraqitura në Maqedoni por edhe për mundësinë që ato të jenë të përfshira në tregtinë me njerëz apo prostitucion.

Nga shtetaset e huaja 65 femra ishin nga Shqipëria, 35 nga Serbia, 8 nga Kosova dhe 1 nga Mali i Zi dhe Bullgaria. Të gjitha femrat janë mes moshës 19 deri 40 vjeçe.