Në seancën e sotme të Këshillit të Komunës së Çairit me 16 vota pro,10 vota kundër dhe asnjë të përmbajtur u miratua Buxheti i Komunës së Çairit për vitin 2018 në vlerë prej rreth 1.345.000.000 denarë.