Një takim zyrtar mes Kryetarës së Komunës së Haraçinës Milikije Halimi dhe Kryetarit Remzi Ajdin të Komunës së Ejup Sulltanit – Istanbull, takim ku u bisedua për shumë çështje të sferave të ndryshme rreth problematikave që i tangojnë Komunave, besoj që në të ardhmën do të kemi një bashkëpunim të ndërsjellt ku do të përfitojmë një përvoj të mirë prej Komunës më të sukses’shme ,Ejup Sulltanit Istanboll me Kryetarin Remzi Ajdin.