Ministria e Punës dhe Politikës Sociale dhe Oda e përmbaruesve të Republikës së Maqedonisë firmosën një Memorandum me të cilin përmbaruesit marrin përsipër të mos bllokojnë llogaritë e përfituesve të ndihmës sociale. Përmes këtij memorandumi sigurohen qytetarët se asnjë llogari nuk do të bllokohet përderisa personi është përfitues i ndonjë lloj shërbimi social. Lëndët tek përmbaruesit do të mbesin anash deri sa të ndryshojë statusi i qytetarit, njoftuan palët nënshkruese të memorandumit.