Në zgjedhjet e fundit lokale qytetarët votuan për përzgjedhjen e Kryetarit të Komunës si organ i komunës dhe për Këshillin Komunal gjithashtu si organ më i lartë i Komunës së Gostivarit.

Ne si anëtarë të Këshillit Komunal respektuam vullnetin e qytetarëve të Gostivarit për përzgjedhjen e Kryetarit, për dallim nga Kryetari që sot me këtë aktvendim nuk respekton vullnetin qytetarëve duke kontestuar vendimin e shumicës së këshilltarëve për përzgjedhjen e kryesuesit të Këshillit Komunal 

Me datë 17,11,2017 në seancën konstituive të Këshillit Komunalë pavarësisht të gjitha obstruksioneve dhe presioneve nga udhëheqësia aktuale me shumicë votash edhe atë 16 pro dhe dytë përmbajtur u zgjodh Kryesuesi i Këshillit Komunal.

Kryetari aktual përpos që nuk respekton vullnetin e qytetarëve ai nuk respekton as ligjet në fuqi që më këtë rast mbas afatit ligjorë prej 7 ditëve nga mbajtja e mbledhjes konstituive me vonesë prej 10 ditëve e sjellë këtë aktvendim ku konteston përzgjedhjen e Kryesuesit nga shumica e këshilltarëve.

Andaj me këtë rast ftojmë Kryetarin e Komunës së Gostivarit që të respekton vendimet e Këshillit Komunal dhe si dy organe, Kryetarë dhe Këshill Komunal të fillojmë bashkëpunimin në të mirë dhe interes të qytetarëve të komunës tonë. 

Nasir Musliu 

Kryesues i Këshillit të Komunës së Gostivarit