Sektori për punë të brendshme Shkup deri te Prokuroria kompetente Themelore Publike parashtroi kallëzim penal kundër I.N. (55) dhe N.N. (57), të dytë nga Shkupi, për shkak të ekzistimit të dyshimit bazik për vepër të kryer penale “prodhimtari e paautorizuar dhe lëshim në shitje të drogave narkotike, substanca psikotropikale dhe prekurzorë”.

Siç informon MPB-ja, të dy të denoncuarit në fillim të muajit me qëllim që të risheshin drogë, nga person i panjohur ka furnizuar sasi të pacaktuar të drogës narkotike-heroinë në shtëpinë e tyre, ku drogën e kanë paketuar në pako më të vogla për shkak të rishitjes rrugore të poseduesve të drogës.

Sendet e gjetura janë marrë dhe me urdhër të Prokurorisë Themelore Publike – Shkup janë dorëzuar për ekspertizë të OKTIV pranë MPB të RM-së.