Gjatë protestës për transferimin e ambasadës Amerikane në Jerusalem (Kuds) një polic izraelit e ka mbytur një fëmijë palestinez duke e shtrenguar me duar grykën e fytit të tij. I riu para se të vdes shqiptonte shahadetin. Shumë grupe u munduan që këtë video ta ngarkojnë shumë herë radhazi, por ajo u fshi, edhe nga google, facebook dhe youtube. Ju lutemi shumë, që video të shpërndahet sa më shumë në media dhe grupeve të ndryshme.