Anëtari i komisionit shtetërorë zgjedhor Rexhep Prekopuca në emisionin Rruga Drejt në Alsat-M, duke treguar se ai merr pagë mujore prej 66.646 denarë për 176 orë në muaj, ndërsa anëtarët kanë punuar edhe nga mbi 500 oprë në muaj.

“Ne kemi punuar orë plotësuese dhe për këtë jemi paguar në mënyrë shtes, ndërsa një orë punë shtesë ka çmim përafërsisht reth 300 denarë ” ka thënë Prekopuca