Vlera maksimale e nivelit të huamarrjes me dhënien e letrave shtetërore me vlerë në tregun vendor financiare në vitin 2018 do të arrijë 5.454 miliardë denarë, vendosi Qeveria në seancën e sotme.

Dhënia e letrave shtetërore me vlerë kryhet në pajtim me Kalendarin për emisionet e planifikuara të letrave shtetërore me vlerë të cilin e konfirmon dhe e publikon Ministria e Financave në fillim të periudhës për të cilën ka të bëjë, në pajtim me Buxhetin për vitin 2018 dhe në bazë të Ligjit për borxhin publik.