Pjesëtarët e gjinisë mashkullore preferojnë figurë të rrumbullakuar sikur forma e orës së rërës.

Trupi i femrës varet nga ideali i ndryshueshëm i bukurisë. Mirëpo, pas hulumtimeve të shumta dhe analizave të hollësishme, është zbuluar se saktësisht çfarë figure femërore duan meshkujt.

Nëse keni menduar që nuk ekziston formula, e keni gabim.

Ekziston formula sipas së cilës llogaritet atraktiviteti i trupit të femrës.

Pjesëtarët e gjinisë mashkullore preferojnë figurë të rrumbullakuar sikur forma e orës së rërës – pa marrë parasysh a është femra thatanike apo ka trup paksa më të bëshëm.

Raporti midis dimensionit të belit dhe kërdhokullave

Raporti vendimtar i belit dhe i kërdhokullave në rastin më ideal është 0,7. Është optimale që vlera të jetë nën 0,85.

Kjo vlerë është WHR-ja ideale, thonë shkencëtarët, të cilët njëkohësisht edhe rritin atraktivitetin e femrës.

Si llogaritet WHR-ja

Koeficienti llogaritet në këtë mënyrë: Pjesëtohet me dimensionet e belit me dimensionet e kërdhokullave, ashtu që dimensionet e belit maten midis kockës së komblikut dhe harkut të brinjës, ndërkaq kërdhokullat në vendin më të gjerë.

Është interesant edhe fakti që edhe për meshkujt ekziston WHR-ja ideale. Vlera është 1,0 e më ulët.