Do të rikonstruohet hekurudha Kumanovë – Belakovc nga korridori  hekurudhor 8, kumtoi Qeveria pas seancës së sotme.

Pasi e miratoi Informacionin për rikonstruktim të hekurudhës, Qeveria e angazhoi NP Hekurudhat e Maqedonisë menjëherë të qaset drejtë formimit të njësisë për realizmin e projektit dhe planit të veprimit në të cilin do të theksohen të gjitha aktivitetet për tejkalimin e problemeve me dinamikën e konfirmuar dhe afatin kohorë.