Debat publik për propozim ligjin për amnisti organizon sot Komisioni për sistem politik dhe marrëdhënie mes bashkësive. Me propozim ligjin duhet të lirohen nga vuajtja e dënimit me burg afërsisht 670 persona të dënuar me burgim deri në gjashtë muaj, ndërsa për 3.097 persona të zvogëlohet dënimi për 30 për qind.

Propozim ligji për amnisti në lexim të parë mori mbështetje nga deputetët në seancën kuvendore që u mbajt para tre ditësh.

Ministria e Drejtësisë gjatë përgatitjes së ligjit i ka marrë parasysh kushtet në institucionet ndëshkuese-përmirësuese si institucione që duhet të mundësojnë dhe sigurojnë risocializim të suksesshëm të popullatës së dënuar dhe të cilat, theksoi në seancën kuvendore zëvendësministri i Drejtësisë Ristovski, në mënyrë jokontestuese janë të mbingarkuara, kushtet për qëndrim nga organizatat ndërkombëtare janë vlerësuar si johumane, ndërsa rreziku nga infeksioni kriminel në institucionet ndëshkuese-përmirësuese është real.

Për këtë shkak është vlerësuar se është i domosdoshëm miratimi i ligjit me të cilin një grup personash të dënuar me burg deri në gjashtë muaj për vepra të lehta penale do të lirohen nga vuajtja e dënimit. Për pjesën tjetër të të burgosurve është parashikuar ulje e dënimit të përgjithshëm për 30 për qind përveç për veprat që me këtë propozim janë përjashtuar nga amnistia.