Bora që ka filluar të bie pas orës 20 në Prishtinë, tashmë e ka arritur një trashësi të konsiderueshme.