Ne mësojmë nga të tjerët, nga fitoret dhe humbjet tona dhe në të njëjtën kohë i mësojmë edhe të tjerët. Por herët a vonë kalojmë nëpër një fazë në të cilën fillojmë të dyshojmë për veten dhe botën.

Më poshtë ju tregojmë 5 arsye pse shpirtrat e fuqishëm kanë tendencë të ndihen të pasigurta:

Ne shqetësohemi shumë për mendimet e të tjerëve

Kjo na bën të mendohemi me tepri, për çdo vendim. Mos u shqetësoni për marrjen e miratimit nga njerëz të tjerë, bëni atë që mendoni se është e drejtë. Edhe nëse bëjmë gabime, ata nuk do të jenë asgjë, veçse mësime.

Ne mendojmë se njerëzit janë të përsosur

Ne vazhdimisht ndjekim përsosmërinë. Por përsosmëria nuk është e nevojshme. Secili prej nesh evoluon me një ritëm të ndryshëm, duke përfshirë edhe veten tonë. Kjo nuk do të thotë që ne duhet t’ia bëjmë njëri-tjetrit jetën të vështirë.

Edhe mentorët tanë janë njerëzorë

Edhe mentorët tanë janë njerëzorë, ashtu si jemi ne dhe mësuesit për të tjerët rreth nesh.

Besimi në vete

Kur gjërat nuk shkojnë në drejtimin e duhur, ne tentojmë të humbasim rrugën. Fillojmë të dyshojmë gjithçka, për vetveten dhe madje edhe për bindjet tona. Duhet ta dimë se edhe pse mund të duket se nuk po dëgjohemi, ekziston gjithmonë dikush që po na dëgjon me vëmendje.

Gjeni ekuilibrin e duhur

Ekzistojnë aspekte të ndryshme në jetën tonë, në familjen tonë. Dhe ne duam të japim drejtësi për të gjithë. Por kur përpiqemi, përfundojmë duke shpenzuar shumë për të tjerët dhe më pak për veten. Ne duhet të gjejmë ekuilibrin e duhur midis gjërave të rëndësishme dhe të kanalizojmë energjinë tonë drejt një qëllimi.