Nuk ka asgjë më të mirë se motra e madhe.

Një aleat në jetë, me të cilin keni ndarë të gjitha përvojat tuaja, një motër e madhe mund të jetë mikesha juaj më e mirë, kritikja juaj më e sinqerë, nëna juaj e dytë dhe heroi personal.

1.Nuk mund t’i besoni askujt më shumë se asaj

Motra e madhe është ajo që e keni njohur gjatë tëre jetës suaj. Edhe miqtë më të mirë dyshojnë në besnikërinë tuaj, ndërsa ky dyshim nuk ekziston te motra e madhe.

2. Një shoqe e ngushtë e vërtetë

Motra e madhe i ka parë të gjitha. Ajo ishte me ju që prej ditës së parë në shkollë. Ju kishit ndarë me të edhe momentet tuaja më të këqija dhe çdo moment tjetër të jetës. Motra e madhe kanë parë me ty të keqën dhe të mirën.

3. Një motër e madhe nënkupton garderobë më të madhe

Motra më e madhe automatikisht dyfishon garderobën tuaj. Pavarësisht se disa nga rrobat mund të mos ju bien në trup, është sërish një ndjenjë e mirë t’i kesh ato në trupin tënd.

4.Ajo është si një nënë e dytë

Çdokush që ka motër të madhe, e kupton se, herë pas here, ekziston një vijë e hollë në mes motrës dhe nënës. Ajo ju mbron juve, ju dashuron, ju ushqen dhe qëndron me ju po aq shumë sa nëna juaj.