Ministria e Ekonomisë dhe Trupi Koordinativ për Përgjegjësi shoqërore sot ishin nikoqir të përvjetorit të dhjetë të manifestimit tradicional – Çmimi nacional për praktikat më të mira të përgjegjësisë shoqërore të ndërmarrjeve në Maqedoni, realizuar gjatë vitit të kaluar. Këtë vit, me rastin e përvjetorit, përveç çmimeve të rregullta u ndanë edhe çmime jubilare, si mirënjohje të veçanta për kompanitë të cilat në periudhën 2007-2017 kanë marrë numër më të madh të çmimeve.

Në këtë ceremoni, para të pranishmëve foli edhe Kryeministri Zoran Zaev, duke rikujtuar se qëllimi i këtij çmimi është të promovojë praktikat pozitive të punës me përgjegjësi shoqërore dhe të frymëzojë aplikimin dhe avancimin e përgjegjësisë sociale mes nesh, ka thënë Zaev duke shtuar se: “Maqedonia së bashku me të gjitha vendet e tjera, është e angazhuar fuqimisht në zbatimin e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm që lidhen ngushtë me përgjegjësinë shoqërore të korporatave.

Për këtë nuk ka detyrim ligjor, por ekziston angazhim qytetar, njerëzor, human, i cili është shumë më i fortë se ai ligjor. Thelbi i qëllimeve për një zhvillimit të qëndrueshëm formulohet me një fjali të vetme : ‘Askush nuk duhet të lihet mënjanë . Ky është parimi ynë udhëheqës në çdo gjë që bëjmë. Jemi të kënaqur që programi reformues i kësaj qeverie ka bazë të njëjtin parim”, tha Zaev.

Duke përshëndetur jubileut dhe fituesit e këtij viti dhe u uruar për kreativitetin, qëndrueshmërinë dhe mençurinë për të punuar sipas standardeve evropiane, kur përgjegjësia sociale ësjtë në pyetje, Ministri Bekteshi, si nikoqir i ngjarjes tha: “Vetëm me ndërmarrje me sjellje transparente dhe etike, të cila për qëllim nuk kanë vetëm gjenerimin e fitimit, por edhe ruajtjen e mjedisit dhe promovimin e mjedisit social, duke kontribuar kështu në zhvillimin e qëndrueshëm dhe prosperitetin në komunitetin ku ata jetojnë dhe punojnë, mund të themi se ne kemi arritur të zhvillojmë një koncept të përgjegjësisë sociale të korporatave dhe ta bëjmë vendin tonë një vend më të mirë për të gjithë ne” tha ministri Bekteshi.

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Mila Carova theksoi dialogun social në mes të institucioneve dhe kompanive në çdo segment të planifikimit, zbatimit dhe zbatimit të politikave, rregulloreve dhe buxhetit të shtetit, por gjithashtu kërkoi që kompanitë të bashkohen sa më shumë që të jetë e mundur  në projektet e përgjegjshme shoqërore në fushën e mbrojtjes sociale.

Sipas Ambasadorit të BE-së në Maqedoni Samuel Zhbogar, në kushtet e ekonomisë së tregut, është mjaft logjike që kompanitë të përpiqen për fitim, por për të arritur një zhvillim të qëndrueshëm, është e nevojshme të merren parasysh kushtet në mjedisin ku ata veprojnë.

“BE mbështet prezantimin e konceptit të përgjegjësisë shoqërore në Republikën e Maqedonisë nga viti 2007 deri më sot, dhe ky koncept është një komponent i Strategjisë 2020, në pjesën e rritjes së zgjuar, të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse”, tha Zhbogar.

Presidenti i Trupit koordinues për përgjegjësi shoqërore,  Aleksandar Nikolov, duke kujtuar idenë fillestare të prezantimit të çmimit 10 vjet më parë, shprehu kënaqësinë e tij se kompanitë e njohën potencialin ekonomik dhe social të projekteve të përgjegjshme shoqërore.

Kryetari i Konfederatës së Biznesit, si partner i projektit nga Maqedonia, Mile Boshkov, nënvizoi se koncepti i përgjegjësisë soqërore paraqet një mundësi për të shfrytëzuar potencialet në mënyrën më të mirë të mundshme dhe nëpërmjet masave dhe politikave të harmonizuara për të arritur rritjen ekonomike të vendit.

Në konkurrencën e këtij viti u paraqitën 34 projekte nga 25 ndërmarrje, nga të cilat 10 ndërmarrje të vogla dhe të mesme, të cilat aplikuan me 10 projekte dhe 15 ndërmarrje të mëdha të cilat dorëzuan 24 projekte në konkurs.

Këtë vit, për herë të parë aplikuan 8 kompani, respektivisht 32% të numrit të përgjithshëm, gjë që tregon se rritja e interesit të kompanive për pjesëmarrje në çmim nga viti në vit rritet. Përveç kategorive standarde, trajtimi ndaj punonjësve, menaxhimi etik, marrëdhëniet e tregut, qëndrimet mjedisore dhe investimet në komunitet, këtë vit, për herë të tretë, u nda çmim për praktikën më inventive.