Para pjesëmarrjes zyrtare në Konferencën e  23-të të Palëve të Konventës Korrnizë  të OKB për Ndryshime   Klimatike  (COP23), Zëvendësministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor Jani Makraduli zhvilloi sot një takim pune me zëvendës ambasadorin e Republikës së Polonisë në Republikën e  Maqedoni, Veronica Staniec – Porcic.

Takimi u mbajt me rastin e pjesëmarrjes së Republikës së Maqedonisë në Konferencën COP23 të këtij viti, ku u ra dakord bashkëpunimi më i ngushtë me Republikën e Polonisë, e cila do të jetë nikoqire e  COP-it të ardhshëm.

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????