Tema: A mbaruam “punët” me veteranët!?

Të ftuar:
Besim Hoda, ish-ushtar OVL UÇK
Rafiz Haliti, ish-ushtar, BDI
Ruzhdi Matoshi, ish-ushtar ASH

Sa herë i takojnë familjet e dëshmorëvë?
Sa funksione kanë pasur?
Sa marrin rroga të majme, sa ndajnë ato pozicione dhe të mira material me familjet e dëshmorëve, pavarësisht moszgjidhjes së statusit?
Njerëzisht, sa ndani prej rrogës suaj për familjet?
Nuk ka dëshirë pala slave ta zgjidh këtë cështje, por ne sa bëjmë për shokët tanë që sot nuk jetojnë?
Sa ërvjetor përkujtimor keni organizuar dhe në sa keni marr pjesë?
Nëse opozita shqiptare din vec për fushatë me I përmend familjet e dëshmorëve, në sa përkujtime marrin pjesë? A e njohin luftën e 2001?
Edhe opozita dhe pushteti nënshkruan për gjuhën? Si dhe për dëshmorët? Ku është vullneti I tyre politik I shprehur.
Pse e harroj opozita marrëveshjen e Tiranës?

Shihemi në Click Plus, në ora 21:30