Në seancën e sotme, Qeveria e miratoi informacionin nga Agjencia për Kadastër të Patundshmërive për ndryshimin dhe plotësimin e Regjistrit të tarifave për vlerën e kompensimit për disa shërbime të kadastrës.

Sipas pres shërbimit qeveritar, me ndryshimet e propozuara, çmimet e shërbimeve të Agjencisë së Kadastrës të Patundshmërive për shërbime të ndryshme janë zvogëluar nga 28 deri në 90 për qind.