Nëse jeni duke i ndjekur pasionet tuaja, nëse jeni duke mësuar, dhe nëse jeni duke krijuar lidhje të forta, atëherë jeni në rrugë për të bërë gjëra të mëdha.

Business Insider ka rrumbullakuar 11 shenja që indikojnë se do të bëheni të suksesshëm ndërkaq më poshtë keni shumicën prej tyre:

Gjithmonë synoni për një mënyrë më të mirë të të bërit diçka

Keni një vizion për llojin e jetës që e doni

Jeni të hapur ndaj dështimit

Jeni të gatshëm që të merrni rreziqe të kalkuluara

Jeni të mirë ndaj njerëzve edhe nëse nuk janë superiorë ndaj jush

Gjeni kohë çdo ditë për të mësuar

Jeni të vetëdijshëm

Shfaqni mirënjohje

Keni vetë-mëshirë