Vetëbesimi është hapi kryesor i suksesit dhe pikë. Por, për këtë vetëbesimi është ai për të cilin duhet të punojmë – gjatë, me durim, dhe që është shumë e rëndësishme, nuk duhet kurrë të ndalojmë, sepse gjithmonë do të ketë një vizë shprese në jetën tonë të cilën mund ta ngrisim, së paku një shkallë që mundemi më lartë.

Vetëbesimi i fortë bazohet, parasegjithash, në zakone të mira dhe të shëndosha. Gratë që kanë vetëbesim dhe për këtë arsye sukses të madh në të gjitha fushat e jetës janë ato që kërkojnë sfida të reja, pa pushim. Ato nuk i frigohen dështimeve dhe vazhdimisht vetes i japin qëllime të reja që t’i testojnë aftësitë e tyre. Pastaj, janë të përgjegjëshme dhe të organizuara. Kanë kontrollin mbi të gjitha dhe i përmbahen planit. Janë komunikative dhe të relaksuara në bisedë me miqtë dhe koleget, si dhe me partnerët e biznesit. Duken të vendosura dhe nuk lejojnë që kushdo të vërejë ndryshimet e tyre të disponimit. Nuk i frigohen mosdijes dhe nuk i vjen turp të pyesin për atë që nuk dinë apo nuk kuptojnë. Dhe, që është shumë e rëndësisshme, nuk krahasohen me të tjerët por janë aty t’i përkrahin.

Kurse deri te vetëbesimi arrihet vetëm me punë të vazhdueshme mbi veten, edhe në kuptimin fizik edhe atë psikik. Lëvizja e rregullt dhe aktiviteti fizik bëjnë pjesë në fushën e punës mbi trupin, kurse sa i përket psikikës, këtu është mbështetja e vazhdueshme profesionale, përmirësimi i aftësive menaxhuese dhe komunikimit.