Ndikimi i faktorëve makroekonomikë në tregtinë agro-ushqimore në vendet post-sovjetike është në qendër të një studimi të ri të FAO-s të nxjerrë sot.

Tregtia agroushqimore në rajon u tregua shumë e ndjeshme ndaj goditjeve të çmimeve të çdo natyre, sidomos luhatjet e kursit të këmbimit valutor dhe ndryshueshmëria e çmimeve globale të energjisë.

Paqëndrueshmëria makroekonomike dhe një situatë e komplikuar gjeopolitike – së bashku me rënien e çmimeve botërore  të naftës – u zbuluan se kishin penguar tregtinë e agrikulturës dhe rritjen e çmimeve të ushqimeve në vendet përkatëse, zbuloi studimi.

FAO ka analizuar dinamikën e importeve dhe eksporteve të produkteve bujqësore në 12 vende post-sovjetike: Azerbajxhani, Armenia, Bjellorusia, Gjeorgjia, Kazakistani, Kirgistani, Republika e Moldavisë, Federata Ruse, Taxhikistani, Turkmenistani, Uzbekistani dhe Ukraina. Ai gjithashtu shqyrtoi pjesëmarrjen e secilit vend në marrëveshjet tregtare dhe regjistroi ndryshime në politikat tregtare bujqësore dhe programet e mbështetjes bujqësore.

Rishikimi i Politikave Tregtare të Agrikollit në vendet post-sovjetike, 2015-2016, një raport vjetor, është rezultat i punës nga Rrjeti Ekspert i Tregtisë së Bujqësisë të Evropës dhe Azisë Qendrore, i themeluar në vitin 2014 me mbështetjen e FAO.

Rritja e ngadalshme ekonomike në të gjitha vendet e rajonit u shoqërua nga zhvlerësimi i vazhdueshëm i monedhave kombëtare kundrejt dollarit amerikan dhe euros. Meqenëse një pjesë e madhe e ushqimit në këto vende importohet, çmimet e ushqimeve në tregjet e brendshme u rritën, sipas studimit.

Rënia e fuqisë blerëse dhe kërkesa më e ulët e konsumit për produktet bujqësore në rajon ka rezultuar në një rënie në vlerën totale të eksporteve dhe importeve në rajon.  

Të ndryshosh gjeografinë e shkëmbimeve tregtare

“Ne gjithashtu kemi vërejtur ndryshime në gjeografinë e flukseve tregtare në rajon”, tha Iryna Kobuta, ekonomiste tregtare e FAO-s dhe një nga redaktorët e raportit. “Disa shtete post-sovjetike panë një riorientim të eksporteve të tyre agro-ushqimore në vende jashtë rajonit”.

Një pjesë e vogël e eksporteve shkoi në Federatën Ruse, dhe një pjesë më e madhe drejt vendeve të tjera të botës. Për shembull, pjesa e Rusisë në vlerën totale të eksporteve agro-ushqimore nga Armenia, Gjeorgjia dhe Moldavia ka rënë mesatarisht me 8 pikë  gjatë vitit 2015. Në të njëjtën kohë, në Azerbajxhan pjesa e dërgesave të eksporteve në Federatën Ruse u rrit me 13 përqind nga 52 përqind e totalit.

Një rritje në përqindjen e eksporteve agro-ushqimore nga Moldavia në vendet e Bashkimit Evropian u vërejt gjithashtu – nga 42 përqind e totalit në 2014 në 54 përqind në 2015.

Rajoni përjetoi disa ndalesa tregtare, një ndalim për importin e kategorive të ndryshme të produkteve ushqimore në Federatën Ruse nga Shqipëria, Australia, Kanadaja, Bashkimi Evropian, Islanda, Lihtenshtajni, Mali i Zi, Norvegjia, Ukraina dhe SHBA, të cilat mbetën në fakt gjatë periudhës në fjalë, dhe që atëherë është zgjatur deri më 31 dhjetor 2017.

Raporti përfshin 12 kapituj të vendit, me të dhëna mbi flukset tregtare, vlerat e importit dhe eksportit, dhe më shumë. Këtu janë disa nga pikat kryesore:

  • Në të gjitha vendet e rajonit, përveç Taxhikistanit dhe Uzbekistanit, viti 2015 shënoi një rënie në vlerën totale të eksporteve dhe importeve agro-ushqimore, me rënien më të madhe në Kirgistan, Gjeorgji, Kazakistan, Turkmenistan dhe Bjellorusi.
  • Taxhikistani dhe Armenia janë dy vendet në rajon ku produktet agroushqimore përbëjnë pjesën më të madhe të vlerës totale të importeve.
  • Në vitin 2015, pjesa e agrobiznesit në eksportin dhe importin e përgjithshëm mbeti e qëndrueshme në krahasim me 2014 për pjesën më të madhe të vendeve. Përjashtimi i vetëm ishte Ukraina, ku pjesa e agrobiznesit në eksportin e përgjithshëm u rrit me 7.3 për qind, duke arritur 38 për qind.
  • Për Armeninë, Gjeorgjinë, Moldavinë dhe Uzbekistanin, eksportet e agrikulturës përbënin mbi 25 për qind të totalit të eksporteve, ndërsa në Kazakistan dhe Federatën Ruse pjesa ishte më pak se 5 për qind.
  • Taxhikistani është i vetmi vend në rajon ku viti 2015 ka shënuar rritje të eksporteve ushqimore bujqësore krahasuar me vitin 2014 – nga 192 në 204 milionë dollarë. Kjo ishte kryesisht për shkak të rritjes së eksporteve të pambukut.
  • Në 2015 Ukraina, Uzbekistani dhe Republika e Moldavisë ishin eksportuesit e vetëm neto të produkteve agro-ushqimore në rajon.
  • Në të gjitha vendet e tjera të rajonit në vitin 2015, importet e agrikulturës vazhdojnë të tejkalojnë eksportet. Megjithatë, madhësia e deficitit tregtar të agrikollit ka rënë për shumicën e vendeve të rajonit.
  • Bjellorusi, për shkak të një rënie të ndjeshme në vlerën totale të eksporteve të agrobiznesit të nxitur nga kërkesa më e ulët në tregun e saj më të madh, Federata Ruse, shkoi nga të qenit një eksportues i ushqimit neto në një importues neto të ushqimit.