Në një moment duket sikur ai heq dorë nga pagëzimi pasi shfaqet shumë i frustruar por më pas vendos që të bëjë pagëzimin.