Parlamenti ka votuar ndryshimet për ligjin e akcizës me të cilin disa derivate pas vitit të ri shtrejtohen për 3.5 denarë. Kjo masë qeveritare është marë që më parë.

Nga 1 janari në pompat e benzinës do kemi shtrejtim të derivateve të naftës për ngrohje dhe dizelit për veturat.