Në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së ujërave sot do të nënshkruhen marrëveshjet e para për masën 122 nga Programi kombëtar për zhvillim rural, për përkrahje të bujqve të rinj për fillimin e veprimtarisë bujqësore”.

Në nënshkrimin e marrëveshjeve do të flasin kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Zoran Zaev, ministri i Bujqësisë, Pylltarisë e Ekonomisë së Ujërave Lupço Nikollovski dhe një pjesë e bujqve të pranishëm.

Nënshkrimin e marrëveshjeve do ta kryejnë drejtori i Agjencisë për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural Nikollçe Babovski.